Zakończono budowę instalacji odwodnienia naszego boiska!

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w wysokości 10 000,00 zł, mamy to czego nam brakowało od dziesięcioleci – odwodnienie naszego placu gry!

https://niw.gov.pl/

27/10/2023

Prace przy instalacji systemu odwodnienia liniowego polegały na zdjęciu darni i wykopaniu w poprzek boiska 14-tu rowów co 6m, o głębokości 50cm każdy. Odwodnienie zostało wykonane „systemem francuskim” oznacza to, że każdy wykop został wyłożony geowłókniną z odpowiednim zapasem, a na jego dnie ułożono rurę drenarską. Następnie wszystko było zasypywane żwirem o frakcji 8-16 do połowy głębokości wykopu. W kolejnym etapie żwir został przykryty naddatkiem geowłókniny, po czym wykop uzupełniono ziemią, a na wierzch ułożono zdjętą wcześniej darń. Dzięki takiemu rozwiązaniu już następnego dnia po zakończeniu prac, boisko mogło być użytkowane.
Z wykopanych w poprzek boiska rowów, woda podpowierzchniowo spływać będzie do głównej nitki wykopanej wzdłuż bocznej linii boiska, a z niej z kolei będzie wpadać do zbiornika głównego.
Same pace zakończyły w ostatnich dniach września. Po nich nastąpił etap prac porządkowych, a dziś mamy już wszystko za sobą. Efekt inwestycji będzie najbardziej widoczny w trakcie wiosennych roztopów…
Serdecznie podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia kierujemy również do firmy Industria S.A.

Galeria zdjęć z realizacji zadania


 

Partnerzy klubu