Program Klub 2022

23/07/2022

Wsparciem w ramach Programu Klub 2022 objętych będzie łącznie 62 zawodników w wieku 8-15 lat z trzech sekcji sportowych Skały Tumlin: piłki nożnej, narciarstwa biegowego i szachowej. Dzięki programowi Klub zaoferujemy szerokiemu gronu dzieci i młodzieży szersze spektrum możliwości uprawiania sportów, w tym położymy nacisk na sporty indywidualne, które po pandemii są dalej bardzo popularne. Zdecydowanie wpłynie to na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży i spowoduje wzrost zainteresowania sportami mniej popularnymi ale dającymi dużą szansę na odnalezienie pasji a może nawet talentu. W związku z tą ostatnia możliwością, wszyscy uczestnicy zgłoszeni do projektu, z godnie z zaleceniem, co najmniej raz w trakcie realizacji zadania przejdą testy sprawnościowe, których wyniki zostana wpisane do Narodowej Bazy Talentów. Projekt będzie miał charakter niekomercyjny, będzie się odbywał na terenie gmin Zagnańsk i Miedziana Góra a wkład własny nie pochodzi ze środków przekazanych przez MSiT.

www.skala-tumlin.pl

Partnerzy klubu